Tarniga, nersoruk Naalagaq naalannangaartoq 2

  • Erin. nr. 2a | Tarniga, nersoruk Naalagaq naalannangaartoq

    Nipaa tusaasinnaanngikkukku download-eruk. Aajuk