Kateket uddannelsen er en 3-årig kursusuddannelse. Uddannelsen er opbygget af tre fremmødemoduler, hver af ca. 5 ugers varighed, med mellemliggende læse- og opgaveperioder.

På de følgende sider kan du læse nærmere om uddannelsen og dens optagelsesbetingelser:

Studieordning for kateketuddannelsen

Næste gang der optages kursusstuderende er pr. 01. januar 2020.