Bliv katekat

Landet over arbejder folkekirkens kateketer dagligt med mange, spændende og vigtige opgaver for samfundet. Som kateket kommer du bl.a. til at døbe, begrave, holde gudstjeneste, afvikle diakonale projekter og øve sjælesorg – og generelt følge din menighed i gennem gode og dårlige tider.

Uddannelsen som kateket er en 3-årig kursusuddannelse, bestående af 3 fremmøde-moduler af hver én måneds varighed med de mellem kommende perioder som hjemmelæsnings perioder, hvor der skal læses, skrives opgaver og øves i den stedlige kirke.

Uddannelsen er ikke SU-berettiget, men der ydes dagpenge og tabt arbejdsfortjeneste under hele modul-uddannelsen iht. Biskoppens cirkulære nr. 3 af 10. april 2011 om dagpenge, godtgørelser og refusion af tabt arbejdsfortjeneste for både elever under kateket- og organist uddannelsen.

Undervisningssproget (både det sagte og læste) er i udgangspunktet grønlandsk. Begrænset dansk undervisning simultantolkes.

Generelle krav: Du skal være fyldt 18 år, kunne fremvise en ren staffe- og børneattest, gode sprogkundskaber i skrift og tale på grønlandsk, og i øvrigt medlem af den evangelisk-lutherske folkekirke.

Ansøgningsfrist

28. februar 2020 på mail til biskop@ilagiit.gl eller med almindelig post til: Bispeembedet, Box 90, 3900 Nuuk (mrk. ”Ajoqi”).

Yderligere materiale
Ansøgningsskema og studieordning findes på www.ilagiit.gl. Spørgsmål omkring uddannelsen kan eventuelt også rettes på +299 32 11 34 eller minw@ilagiit.gl.

Organistgrundkursus/kirkemusikeruddannelsen

Du kan på hjemmesidens menu ovenfor til højre læse nærmere om uddannelserne kateketuddannelsen samt det 2 former for organistuddannelsen.

Uddannelser