Med virkning fra 01.03.2018 er Karina O. Mathiesen fratrådt sin stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Avannaa.

Med virkning fra 01.02.2019 er Juanna Platou fratrådt sin stilling som præst i Qaanaaq for samtidig at tiltræde en stilling som præst i Maniitsoq.

Med virkning fra 15.01.2019 er Hans Frederiksen (hanf(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst i Nanortalik.

Med virkning fra 09.01.2019 er Chiho Audibert (chau(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som studieleder under organistuddannelsen i Nuuk.

Med virkning fra 15.12.2018 er Nukannguaq Petrussen fratrådt sin stilling som præst i Maniitsoq for samtidig at tiltræde en stilling som præst i Narsaq.

Med virkning fra 30.11.2018 er Sara B. Hansen fratrådt sin stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Avannaa.

Med virkning fra 15.11 2018 er Karina O. Mathiesen (kaom(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Avannaa.

Med virkning fra 31.10.2018 er Nukannguaq Adolfsen fratrådt sin stilling som præst i Narsaq.

Med virkning fra 01.10.2018 er James Ignatiussen fratrådt sin stilling som præst i Nanortalik og samtidig tiltrådt en stilling som præst i Paamiut.

Med virkning fra 01.10.2018 er Malu M. Lennert (maml(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 30.09.2018 er Randi Lundblad fratrådt sin stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 01.09.2018 er John Johansen fratrådt sin stilling som præst i Paamiut for at tiltræde en stilling som domprovst.

Med virkning fra 01.09.2018 er Ludvig Fleischer fratrådt sin stilling som præst i Uummannaq for samtidig at tiltræde en stilling som præst i Ilulissat.

Med virkning fra 31.08.2018 er domprovst Isak Davidsen fratrådt sin stilling til pension som tjenestemand.

Med virkning fra 31.07.2018 er præst Hans Johan Lennert fratrådt sin stilling til pension.

Med virkning fra 01.03.2018 er Randi Lundblad (ralu(at)ilagiit.gl) tiltrådt som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 28.02.2018 er Nikoline Didriksen fratrådt sin stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 01.10.2017 er Nikoline Didriksen (nidi(at)ilagiit.gl) tiltrådt som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 01.10.2017 er Tipiti Lyberth (tily(at)ilagiit.gl) tiltrådt som overassistent ved bispeembedet i Nuuk.

Med virkning fra 30.09.2017 er Piitannguaq Tittussen fratrådt sin stilling som konsulent ved bispeembedet.

Med virkning fra 06.09.2017 er Dorthe Petersen (dope(at)ilagiit.gl) tiltrådt som præst i Aasiaat.

Med virkning fra 01.09.2017 er overassistent ved bispeembedet, Dorthe Hovgaard, oprykket som kontorfuldmægtig samme sted.

Med virkning fra 31.08.2017 er Asarpannguaq Schmidt fratrådt sin stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 01.08.2017 er Paneeraq Siegstad Munk (pasm(at)ilagiit.gl) tiltrådt som provst i Provsteqarfik Kujataa.

Med virkning fra 31.07.2017 er Paneeraq Siegstad (pasm(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som præst i Aasiaat præstegæld.

Med virkning fra 01.06.2017 er James Ignatiussen (jaig(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst i Nanortalik.

Med virkning fra 31.05.2017 er Gina Andersen (gian(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som præst i Ilulissat.

Med virkning fra 31.03.2017 er Kaalannguaq Sigurdsen fratrådt sin stilling som konsulent ved bispeembedet.

Med virkning fra 28.02.2017 er Ulrik Holm (ulho(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som som præst i Kangaatsiaq.

Med virkning fra 01.02.2017 er Asarpannguaq Schmidt tiltrådt en stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 31.12.2016 er Andreas Mølgaard-Christiansen fratrådt sin stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 15.11.2016 er Eqilana Simigaq (eqsi(at)ilagiit.gl ansat som præst i Palaseqarfik Upernavik.

Med virkning fra 15.08.2016 er Nukannguaq Adolfsen (nukad(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst i Narsaq.

Med virkning fra 14.08.2016 er Nukannguaq Adolfsen (nukad(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som præst i Nanortalik.

Med virkning fra 01.08.2016 er Juaanna Platou (jupl(at)ilagiit.gl) tiltrådt sin stilling som præst i Qaanaaq.

Med virkning fra 31.07.2016 er Juaanna Platou (jupl(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som præst i Upernavik.

Med virkning fra 15.07.2016 er Henriette Didriksen (hedi(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst i Qasigiannguit.

Med virkning fra 14.07.2016 er Henriette Didriksen (hedi(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som præst i Qaanaaq

Med virkning fra 01.06.2016 er John Johansen (jjoh(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst i Paamiut.

Med virkning fra 31.03.2016 er John Johansen (jjoh(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som præst i Narsaq.

Med virkning fra 21.03.2016 er Ulrik Holm (ulho(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst i Kangaatsiaq.

Med virkning fra 08.02.2016 er Minna Winsløw (minw@ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som A/C fuldmægtig i Bispeembedet i Grønland.

Med virkning fra 01.02.2016 er Minik schmidt (misc(at)ilagiit.gl) tilrådt en stilling som præst i Qaqortoq.

Med virkning fra 31.01.2016 er Minik Schmidt (misc(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som præst i Paamiut.

Med virkning fra 31.12.2015 er Dorthe T. Petersen fratrådt sin stilling som provst i Provsteqarfik Kujataa.

Med virkning fra 20.08.2015 er Eqilana Simigaq (eksi(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling stilling som præst i Qasigiannguit.

Med virkning fra 01.08.2015 er Parma Andersen (paam(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som præst i Kangaatsiaq.

Med virkning fra 31.07.2015 er Martha V. Clasen (macl(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Avannaa.

Med virkning fra 01.06.2015 er Ejnar Lindenhahn (ejli(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Avannaa.

Med virkning fra 30.04.2015 er Malu M. Lennert (mmal(at)ilagiit.gl) fratrådt som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 16.04.2015 er Andreas Mølgaard-Christiansen (anmc(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 15.03.2015 er Henriette Didriksen (hedi(at)ilagiit.gl) tilrådt en stilling som præst i Qaanaaq.

Den 08.03.2015 blev Henriette Didriksen (hedi(at)ilagiit.gl )præsteviet i Paaviap Oqaluffia, Qasigiannguit.

Med virkning fra 01.03.2015 er John Johansen (jjoh(at)ilagiit.gl ) tiltrådt en stilling som præst i Narsaq.

Den 01.03.2015 blev John Johansen (jjoh(at)ilagiit.gl ) præsteviet i Hans Egedes Kirke, Nuuk.

Med virkning fra 01.01.2015 er Piitannguaq Tittussen (piti(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som konsulent i bispeembedet.

Med virkning fra 01.01.2015 er Juaanna Platou (jupl(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst i Upernavik.

Med virkning fra 12.12.2014 er Hans Johan Lennert (hale(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst i Ilulissat.

Med virkning fra 12.11.2014 er Marianne Platou Olsen (mpol(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som provst ved Provsteqarfik Avannaa.

Med virkning fra 12.11.2014 er Marianne Platou Olsen (mpol(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som præst i Ilulissat.

Med virkning fra 07.11.2014 er Marianne Platou Olsen (mpol(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst Ilulissat.

Med virkning fra 31.10.2014 er Hans Johan Lennert (hale(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som provst ved Provsteqarfik Avannaa.

Med virkning fra 01.10.2014 er Sofie Lukassen (soflu(at)ilagiit.gl) fratrådt sin stilling som overassistent ved bispembedet.

Med virkning fra 06.01.2014 er Sofie Lukassen (soflu(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som overassistent ved bispeembedet.

Med virkning fra 01.01.2014 er Malu M. Lennert (mmal(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 31.12.2013 er Knud Seblon fratrådt som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 01.12.2013 tiltræder Emilie Steenholdt (emst(at)ilagiit.gl) en stilling som præst i Nuuk.

Med virkning fra 30.11.2013 er Marianne Platou Olsen (mpol(at)ilagiit.gl ) fratrådt sin stilling som præst i Nuuk.

Med virkning fra 15.11.2013 tiltræder Eqilana Simiaq (eqsi(at)ilagiit.gl) en stilling som kirkebogsførende præst i Qasigiannguit.

Med virkning fra 05.11.2013 er Mannguaq Dalager (manda(at)ilagiit.gl) udpeget som ny kirkebogsførende præst i Nuuk.

Med virkning fra den 25.10.2013 er Klara Lynge ophørt som overassistent ved bispeembedet.

Med virkning fra 15.10.2013 tiltræder Paulus Christensen (pacr(at)ilagiit.gl) en stilling som kirkebogsførende præst i Sisimiut.

Med virkning fra 01.08.2013 er Minik Schmidt (misc(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som kirkebogsførende præst i Paamiut.

Med virkning fra 01. 08.2013 er Gina Maria Vium Andersen (gian(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst i Ilulissat.

Med virkning fra 01.05.2013 er Knud Seblon (knse(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 15.04.2013 er Kristian Ignatiussen fratrådt som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 08.03.2013 er Klara Lynge (klly(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som overassistent ved bispeembedet.

Med virkning fra 25.02.2013 er Andreas Olsen (anol(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som AC-fuldmægtig ved bispeembedet.

Den 24.02.2013 er Minna Winsløw (minw(at)ilagiit.gl) præsteordineret. Minna Winsløw tiltræder den 01. marts en stilling som vikarpræst i Nuuk frem til 30.11.2013.

Den 20.01.2013 er Parma Andersen (paan(at)ilagiit.gl) præsteordineret.

Med virkning fra 01.01.2013 er Parma Andersen tiltrådt en stilling som kirkebogsførende præst i Kangaatsiaq.

Med virkning fra 01.01.2013 er Thala Samuelsen (thsa(at)ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst i Tasiilaq (Ammassalik).

Den 23.12.2012 er Thala Samuelsen præsteordineret.

Med virkning fra 01.12.2012 er pastor Aviaja Rohmann Pedersen, Nuuk, bevilget orlov indtil 30.11.2013.

Med virkning fra 30.11.2012 er overassistent Martine Blytmann fratrådt sin stilling ved bispeembedet.

Med virkning fra 01.09.2012 er Kristian Ignatiussen tiltrådt en stilling som kontorfuldmægtig i Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 01.09.2012 er AC-fuldmægtig Hans Frederiksen fratrådt sin stilling ved bispeembedet.

Med virkning fra 01.08.2012 er Minik Schmidt tiltrådt en vikarstilling som præst i Qasigiannguit.

Med virkning fra 01.08.2012 (ordination 5.8.12) er Nukannguaq Petrussen tiltrådt en stilling som præst i Maniitsoq.

Med virkning fra 30.06.2012 er pastor Christian Tidemand fratrådt sin stilling som præst i Ilulissat.

Med virkning fra 01.04.2012 er Minik Schmidt tiltrådt en vikarstilling som præst i Maniitsoq.

Med virkning fra 01.04.2012 er Hans Frederiksen ansat som AC-fuldmægtig på bispekontoret.

Med virkning fra 15.03.2012 er Siverth Lynge ansat som vikar (overassistent) i Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 29.02.2012 er pastor Asta Skifte Goldbach fratrådt sin stilling som præst i Maniitsoq.

Med virkning fra 01.12.2011 er Paulus Christensen tiltrådt en stilling som præst i Upernavik.

Med virkning fra 01.12.2011 er Emilie Steenholdt tiltrådt en stilling som præst i Qaqortoq.

Med virkning fra 01.12.2011 er Eqilana Simiaq tiltrådt en stilling som præst i Qaanaaq.

Med virkning fra 01.12.2011 er Sigrid Willadsen ansat som kontorfuldmægtig i Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 01.11.2011 er Martine Blytmann ansat som overassistent på bispekontoret.

Med virkning fra 01.10.2011 er pastor Paneeraq Siegstad Munk tiltrådt en stilling som præst i Aasiaat.