Uddannelser og kurser

Efte ruddannelse med sær kursus for K ateketer i Tunu er afholdt slutning af august.

Efteruddannelse for kateketer i Kujataa er afholdt starten af september.

Kirkemusiker uddannelsen første modul er startet i september til og med oktober.

Kateket uddannelsen er startet igen, den afsluttende modul 3 i september til og med oktober.


uddogkurs1
uddogkurs2
uddogkurs3
uddogkurs4
uddogkurs5
uddogkurs6
uddogkurs7