Medlemsforholdene i Kalaallit Nunaani Ilagiit siger pr. 01. januar 2019 94,4% af befolkningen. Dermed har tallet  ligget fast siden 2017. De foregående 10 år faldt medlemsprocenten hvert år med (ca.) 0,1%