Fredag den 27. september blev biskop Sofie Petersen udnævnt til æresdoktor ved Ilimmarfik. Udnævnelsen skete under universitetets årsfest. Ved udnævnelsen lagde universitetet vægt på den betydning biskoppen har som rollemodel for unge i landet, hendes arbejde med Bibeloversættelsen, ritual- og alterbogen, salmebogen og nyorienteringen af kirken i selvstyret.