Den seneste opgørelse af medlemsforholdene i folkekirken viser, at 94,4% af befolkningen fortsat er medlem af Kalaallit Nunaanni Ilagiit. Dermed har medlemsprocenten ikke rykket sig siden 2017.

Medlemsprocenten opgjort alene i forhold til borgere født i Grønland er fortsat over 97.