Folkekirken med stor indsats på børneområdet i foråret 2018

Kalaallit Nunaanni Ilagiit har i dagene 20.-22. februar påbegyndt en større kvalitetssikring af børns vilkår under kontakt med folkekirken.

På et 3-dages kursus i Nuuk har i første omgang præsterne fra Qeqqa Tunulu og Kujataa fået gennemgået kirkens nye børnepolitik, værktøjer til genkendelse af problemer med børn, underretningspligt m.v., og som afslutning underskrevet kirkens nye børneløfte under overværelse af både biskop Sofie Petersen og børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge. Gennem børneløftet forpligter præsterne sig på et særligt lige, opmærksomt og kærligt øje på alle børn, og aktivt at lytte og respektere børns stemme samt med alle kræfter at medvirke ved udryddelsen af enhver form for overgreb mod børn inden for som udenfor kirkens regi.

I de kommende måneder skal samtlige medarbejdere i Kalaallit Nunaanni Ilagiit underskrive dette børneløfte.