Præstegæld Aasiaat's præst Paneeraq Siegstad Munk bliver ansat som provst i Provsteqarfik Kujataa.

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke har den 12.06.2017 meddelt, at Paneeraq Siegstad Munk ansættes som provst i Provsteqarfik Kujataa. Paneeraq tiltræder i Provsteqarfik Kujataa efter nærmere aftale med biskoppen.