Alle Helgens Dag

Hvad er allehelgensdag og allesjælesdag?

Hvornår fejres det og hvordan?

Allehelgensdag falder altid den 1. november. Allehelgenssøndag er den søndag, hvor allehelgensdag markeres i folkekirkens gudstjeneste. Det er altid den første søndag i november.

I folkekirken markers Allehelgensdag med en særlig læsning, som efter stedets skik læses enten på dagen den 01. november eller den efterfølgende søndag.

Det kan umiddelbart virke mærkeligt, at en protestantisk kirke som folkekirken holder fast i en dag, der umiddelbart ærer de helgener, som man ikke længere ser som forbilleder for ens liv og virke. Men allehelgensdag skal ses i en større sammenhæng, hvor man også bruger dagen til at ære de døde.

Hvad med allesjælesdag?

Allehelgensdag og allesjælesdag var oprindelig to forskellige dage, men i dag fejres de begge på allehelgensdag.

Det er allesjælesdag den 2. november, men i praksis bliver de døde som oftest æret og mindet på allehelgensdag. Allesjælesdag markeres ikke i folkekirken, men er en katolsk fejring. De seneste år er der dog blevet indført en tradition for i folkekirken at oplæse navnene på de mennesker, der er døde i årets løb - man har altså taget elementer fra den katolske allesjælesfejring til sig.

Sådan fejres allehelgen

Mest markant står, at man i mange af landets kirker læser navnene op på de sognebørn, der er døde i det forløbne år. At sætte lys på gravene på allehelgens-søndag er også en skik, som vinder indpas i Danmark.

Hvordan fejrer andre kristne kirker allehelgensdag og allesjælesdag?

De ortodokse kirker fejrer hverken allehelgensdag eller allesjælesdag. Det gør til gengæld katolikkerne, for hvem allehelgensdag populært sagt er en art opsamlingsdag for alle de helgener, som der er ikke plads til at give deres egen dag i løbet af året. For i den katolske kirke har hver dag sin egen helgen.

Alle helgener får dog særlige bønner på allehelgensdag. Allesjælesdag er i den katolske kirke også en mindedag for de døde, men derudover var den især i middelalderen også tænkt som en dag, hvor man med messer hurtigere kunne hjælpe de afdøde ud af skærsilden og ind i Himlen.

Allakkat illernartut/Hellige tekster Til allehelgensdag bruges følgende tekster:

1. tekstrække: Esajas 60, 18-22, Johannes' Åbenbaring 7, 1-17, Matthæusevangeliet 5, 1-12

2. tekstrække: Esajas 59, 8-11, Johannes' Åbenbaring 21, 1-7, Matthæusevangeliet 5, 13-16