Aasiaat kirke - 50 års jubilæum

Aasiaat Kirke Egedes Kirke fyldte den 29. august 2015 50 år. Kirken blev taget i brug i 1965.

Det blev markeret med 3 dages festligholdelse. Fredag morgen var der mindre konference blandt menighedsrepræsentationen i Aasiaat. Der blev talt om kirkens drift samt fremtidige ønsker. Det var en glæde for menigheden, at provsteqarfik Avannaa's provst Marianne Platou Olsen deltog i fejringen.

Konferencen fortsatte dagen efter om lørdagen. Det var en glæde for det ansatte og menighedsrepræsentationen af landstingsmedlem Peter Olsen deltog, han blev således orienteret om forholdene i menigheden i Aasiaat.Om aftenen blev det yderligere fejret i forsamlingshuset, dette var arrangeret af foreningerne i Aasiaat.

Om søndagen 30.08.2015 fortsatte festligheden med gudstjeneste kl. 10.00 og efterfølgende procession og selvfølgelig var der gudstjeneste kl. 13.00 i alderdomshjemmet med efterfølgende nadver kl. 14.00.