Bispeembedet varetager både kirkelige og administrative funktioner for Kalaallit Nunaanni Ilagiit (Kirken i Grønland). Bispeembedet er styrelsesmyndighed for folkekirken, 3 provstier, 17 præstegæld, ca. 250 medarbejdere og små 200 valgte menighedsrepræsentanter.

Biskoppen er øverste chef for enheden, og personalet består foruden denne af en stiftskontorchef, en uddannelsesansvarlig, en sagsbehandlende kontorleder og den heri opslåede overassistent på forkontoret.

Arbejdsopgaverne for overassistenten på forkontoret består bl.a. i:

 • Arkivering
 • Journalisering i samarbejde med den sagsbehandlende kontorleder
 • Sproglig kvalitetssikring (grønlandsk/dansk) for udgående skrivelser
 • Lettere oversættelsesopgaver
 • Sekretærfunktion for biskoppen
 • Praktik ifm. diverse tjenesterejser (bestilling af billetter m.v. til kursister)
 • Ansvarlig for vedligeholdelse og ajourføring af diverse databaser, bibliotek og varelager
 • Ansvarlig for kontorets åbningstider, central telefonbetjening
 • Øvrigt administrativt arbejde

Stillingen ønskes besat af en person med kendskab til og interesse for kirkelige og menighedsrelaterede emner.

Ellers ser din profil således ud:

 • Vant med hurtige arbejdsmiljøer og travlhed
 • Du er selvstændig, effektiv og pligtopfyldende til fingerspidserne
 • Du er lærenem
 • Du har få sygedage fra tidligere arbejde
 • Du har en udpræget ordenssans
 • Du har gode teoretiske kundskaber! (handelsuddannet, TNI, NI 1 eller lignende)
 • Du er fuldt dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) i både skrift og tale

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke her.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.