Trives du med at arbejde selvstændigt? Kan du lide at arbejde helhedsorienteret og er ihærdig for at nå et godt resultat? Er du god til at skabe dig et overblik og udpege udfordringer, der behøver at blive gjort noget ved? Så har vi stillingen til dig! Vi søger nemlig en kontorfuldmægtig til Provstiet Qeqqa Tunulu i Nuuk.

Vi forventer, at du:

 • er dobbeltsproget (grønlandsk og dansk) både i tale og skrift
 • har ekstra gode kommunikative egenskaber
 • er god til at opbygge et netværk
 • er administrativt struktureret
 • har en høj grad af selvdisciplin
 • har gode analytiske evner
 • er stabilitet

Opgaver:

 • Følgende lokaliteter bliver dine primære arbejdsområder: Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og disses bygder
 • Administrerer folkekirkens personale
 • Lønninger
 • Over for provsten udpege lokale fokuspunkter og foreslå, planlægge og gennemføre indsatser
 • At være sekretær for provsten.

Skabe dig og vedligeholde et overblik over:

 • Kirkelovsbestemmelserne
 • Holde at kontakte med byernes og bygdernes menighedsrepræsentanters virke i dagligdagen.

Den stilling er omfattet af pligt til at indhente børneattest. 
Stilling skal besættes snarest eller efter aftalt.  

Kontakt og ansøgning:

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til Domprovst John Johansen, email: jjoh@ilagiit.gl , telefon nr. 342164.

Ønsker du at vide mere om Folkekirken i Grønland generelt, besøg vores hjemmeside www.ilagiit.gl

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.