Fondets afkast skal anvendes til hjælp for grønlandske børn, der er uden forsøger, ved drift af børnehjem eller på anden passende måde efter bestyrelsens skøn.

I 2016 skal legatet være ansøgt og bispekontoret i hænde senest den 01. april 2017.

Legatet kan ansøges formfrit og af såvel fysiske som juridiske personer.

Du kan se legatets fundats her.