Menighedsrepræsentationer

Der er dags dato 275 menighedsrepræsentanter i Grønland.