Ledige stillinger

Ledig præstestilling i Grønland

Under Kalaallit Nunaanni Ilagiit er 1 præstestilling ledig til besættelse 01. april 2019 eller efter aftale. Stillingen er placeret i:

Palaseqarfik Upernavik, Provsteqarfik Avannaa.

Stillingerne: Ansøgerne skal opfylde kravene i  Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7

Løn- og ansættelsesforhold samt bohaveflytning:

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til bispekontoret, eventuelt de respektive provstikontorer. Telefonnumre og adresser kan findes på www.ilagiit.gl.

Ansøgninger skal være Grønlands Selvstyre, bispeembedet, box 90, 3900 Nuuk i hænde senest den 04. marts 2019.

For pensionerede tjenestemænd gælder, at stillingen udelukkende kan erhverves som en tidsbegrænset stilling for 5 år.

Ansøgning bilagt relevante eksamenspapirer og dokumentation for gennemført pastoralseminarium sendes direkte til:

Grønlands Selvstyre

Bispeembedet

Postboks 90

3900 Nuuk

Email: biskop@ilagiit.gl

mærket: ”ledig præstestilling”

---

 

 

Ledig præstestilling i Grønland

 

Under Kalaallit Nunaanni Ilagiit er 1 præstestilling ledig til besættelse 01. april 2019 eller efter aftale. Stillingen er placeret i:

 

Palaseqarfik Uummannaq, Provsteqarfik Avannaa.

 

Stillingerne: Ansøgerne skal opfylde kravene i  Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7

 

Løn- og ansættelsesforhold samt bohaveflytning:

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til bispekontoret, eventuelt de respektive provstikontorer. Telefonnumre og adresser kan findes på www.ilagiit.gl.

 

Ansøgninger skal være Grønlands Selvstyre, bispeembedet, box 90, 3900 Nuuk i hænde senest den 04. marts 2019.

 

For pensionerede tjenestemænd gælder, at stillingen udelukkende kan erhverves som en tidsbegrænset stilling for 5 år.

 

Ansøgning bilagt relevante eksamenspapirer og dokumentation for gennemført pastoralseminarium sendes direkte til:

 

Grønlands Selvstyre

 

Bispeembedet

 

Postboks 90

 

3900 Nuuk

 

Email: biskop@ilagiit.gl

 

mærket: ”ledig præstestilling”

 

---

 

Ledig præstestilling i Grønland

 

Under Kalaallit Nunaanni Ilagiit er 1 præstestilling ledig til besættelse 01. april 2019 eller efter aftale. Stillingen er placeret i:

 

Palaseqarfik Qaanaaq, Provsteqarfik Avannaa.

 

Stillingerne: Ansøgerne skal opfylde kravene i  Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7

 

Løn- og ansættelsesforhold samt bohaveflytning:

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til bispekontoret, eventuelt de respektive provstikontorer. Telefonnumre og adresser kan findes på www.ilagiit.gl.

 

Ansøgninger skal være Grønlands Selvstyre, bispeembedet, box 90, 3900 Nuuk i hænde senest den 04. marts 2019.

 

For pensionerede tjenestemænd gælder, at stillingen udelukkende kan erhverves som en tidsbegrænset stilling for 5 år.

 

Ansøgning bilagt relevante eksamenspapirer og dokumentation for gennemført pastoralseminarium sendes direkte til:

 

Grønlands Selvstyre

 

Bispeembedet

 

Postboks 90

 

3900 Nuuk

 

Email: biskop@ilagiit.gl

 

mærket: ”ledig præstestilling”

 

---

 

Ledig præstestilling i Grønland

 

Under Kalaallit Nunaanni Ilagiit er 1 præstestilling ledig til besættelse 01. april 2019 eller efter aftale. Stillingen er placeret i:

 

Palaseqarfik Ittoqqortoormiit, Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

 

Stillingerne: Ansøgerne skal opfylde kravene i  Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7

 

Løn- og ansættelsesforhold samt bohaveflytning:

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til bispekontoret, eventuelt de respektive provstikontorer. Telefonnumre og adresser kan findes på www.ilagiit.gl.

 

Ansøgninger skal være Grønlands Selvstyre, bispeembedet, box 90, 3900 Nuuk i hænde senest den 04. marts 2019.

 

For pensionerede tjenestemænd gælder, at stillingen udelukkende kan erhverves som en tidsbegrænset stilling for 5 år.

 

Ansøgning bilagt relevante eksamenspapirer og dokumentation for gennemført pastoralseminarium sendes direkte til:

 

Grønlands Selvstyre

 

Bispeembedet

 

Postboks 90

 

3900 Nuuk

 

Email: biskop@ilagiit.gl

 

mærket: ”ledig præstestilling”