Ledige stillinger

Ledig stilling i Bispeembedet som overassistent/kontorfuldmægtig læs her

Ledig stilling som provst i Provsteqarfik kujataa læs her

Ledig stilling som præst i Nanortalik - læs her

Ledig stilling som præst i Kangaatsiaq - læse her

(Stillingsopslag er på grønlandsk og dansk hhv. på den danske og grønlandske side).