Kirkenyt:

Biskoppip Ammassalimmi nunaqarfiinilu atorfimminut atatillugu angalanera/Biskoppens tilsynsrejse til Ammassalik og dens bygder

Biskoppi september 2015-imi Ammassalimmi nunaqarfiinilu suliaminut atatillugu angalasimavoq palaseqarfimmi. Kingorna kr. 200.000 aserfallatsaaliinermut atugassat tapiissutigineqarput oqaluffinni atugassat.

Biskoppen har i september måned 2015 rejst til Ammassalik og dens bygder med henblik på tilsyn af præstegældet. Tilsynet resulterede i en bevilling af kr. 200.000 til brug for renovering af kirkerne på præstegæld Ammassalik.

Tilbage