Kirkemusikeruddannelsens modul 1 starter den 28. august 2017 i Qaqortoq

Biskop Sofie Petersen er taget til Uummannaq for og deltage i støttearbejdet efter naturkatastrofen

Biskoppen er taget til Uummannaq for og deltage i støttearbejdet ifm. naturkatastrofen i Nordgrønland. Folkekirken på kysten deltager ligeledes med andagter og indsamlinger i samarbejde med præster, kateketer og menighedsrepræsentanter.

Tilbage